Ішкі құжаттар тізілімі
ksu@korkyt.kz, korkyt_ksu@mail.ru +7242 27-28-49, Приемная комиссия +7242 23-53-92

Ішкі құжаттар тізілімі

 

Ішкі нормативтік құжаттар атауы
I Қазақстан Республикасы заңнамалығы мен Жарғы талаптарына сәйкес  Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілетін ішкі құжаттар

1

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Стратегиялық даму жоспары

Ашу

2

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Басқарма Төрағасын – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі

Ашу

3

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Корпоративтік хатшысы туралы Ереже

Ашу

4

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Басқармасы туралы Ереже

Ашу

5

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі аудит қызметі  туралы Ереже

Ашу

6

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі аудит қызметінің Ішкі аудит стандарттары

Ашу

7

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі аудит қызметінің Аудит жүргізу Ережесі

Ашу

8

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің»  коммерциялық және қызметтік құпияларын сақтауды қамтамасыз ету нұсқаулығы

Ашу

9

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің»   оқытушы-профессор құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу Ережелері 

 

10

Білім алушыларды КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне» жоғары және (немесе) жоо кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау Ережелері    

Ашу

11

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» бакалавриатта оқуға ақы төлеу бойынша ішкі гранттар мен жеңілдіктер түрін анықтау тәртібі туралы Ереже

Ашу

12

Білім туралы өз үлгісімен жасалған құжаттың түрі мен толтыруға қойылатын талаптар туралы Ереже 

Ашу

13

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» іссапарлық және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы Ереже

Ашу

14

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ақпараттық қауіпсіздігі туралы Ережесі

 

15

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» корпоративтік әдеп кодексі

Ашу

16

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» шетелдік мамандарды тарту туралы Ережесі және тарту шығындарын өтеу тәртібі 

Ашу

17

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» негізгі құралдарды есептен шығару Ережелері

Ашу

18

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» активтерді иеліктен шығару Ережелері

Ашу

19

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға кірістіру бағдарламасы

Ашу

20

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі туралы Ереже

Ашу

21

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты

Ашу

II Қазақстан Республикасы заңнамалығы мен Жарғы талаптарына сәйкес Басқарма шешімімен және Басқарма Төрағасы-Ректордың бұйрығымен бекітілетін ішкі нормативтік құжаттар

1

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Ғылыми Кеңесі туралы Ереже

 

2

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Жұмыс берушілер кеңесі  туралы Ереже

 

3

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» қызметкерлеріне еңбекақы және басқа төлемдер төлеу туралы Ереже

 

4

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» кадрлық саясаты

Ашу

5

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Ұжымдық шарты

Ашу

6

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» қызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамалары

 

7

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» кадрлық резерві туралы Ереже

Ашу

8

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің»  оқытушы-профессор құрамын аттестаттау туралы Ереже

 

9

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» қызметкерлерімен жасалатын еңбек шартының үлгісі

 

10

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» оқытушы-профессор құрамының жұмысын бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы Ереже

 

11

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» институт директорлары мен кафедра меңгерушілерінің KPI туралы Ереже

 

12

 «Айдың үздік қызметкері» конкурсын өткізу тәртібі туралы Ереже

Ашу

13

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» оқытушы-профессор құрамы орындайтын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының көлемін есептеуге арналған уақыт нормалары

 

14

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» сапаны ішкі қамтамасыз ету стандарттары

Ашу

17

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» эдвайзер-кураторы туралы Ереже

 

18

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» тәуекелдерді басқару туралы Ережесі

Ашу

19

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» білім беру қызметін жүргізуде сыбайлас жемқорлықтың және басқа құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі қоғамдық комиссия туралы Ереже

 

20

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» базасында Қызылорда облысының бітіруші сынып оқушылары арасында пәндік  олимпиадалар мен конкурстар ұйымдастырып, өткізу туралы Ереже

 

21

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» кәсіби практика өткізуге арналған келісімшарт үлгісі

 

22

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» тәртіптік кеңесі туралы Ереже

 

23

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және қызметкерлердің қызметтік нұсқаулықтарын әзірлеу тәртібі туралы Ереже

 

24

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» құрылымдық бөлімшелері туралы Ережелер

 

25

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» жеке еңбек дауларын шешу жөніндегі келісім комиссиясы туралы Ереже

Ашу

26

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» республикалық ғылыми-әдістемелік «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы» журналына мақалалар жариялау туралы Ереже

 

27

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» тұрғын үй комиссиясы туралы Ереже

 

28

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» қабылдау  комиссиясы туралы Ереже

 

29

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» көрсететін ақылы қызметтер құнының прейскуранты

 

30

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті»  КЕАҚ әкімшілік-басқарушылық персоналы қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу Ережесі

 

31

Университеттің білім беру бағдарламаларының жүзеге асырылу сапасын бағалау Ережесі

 

ІII

Қазақстан Республикасының заңнамалығы мен Жарғы талаптарына сәйкес Ғылыми Кеңес бекітетін ішкі нормативтік құжаттар

1

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» ішкі тәртіп Ережелері

Ашу

3

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» интернационалдандыру стратегиясы

 

5

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Ғылыми-техникалық кеңесі туралы Ереже

 

6

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарты

 

7

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Диссертациялық кеңесі туралы Ереже

 

8

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Құрметті профессоры туралы Ереже

 

9

Оқу-зертханалық және ғылыми-зертханалық базаны дамытудың перспективті жоспары

 

10

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы және  профессор міндетін атқарушы лауазымына сайлау туралы Ереже

 

11

ОПҚ, ғылыми қызметкерлер мен білім алушылардың халықаралық рецензияланатын басылымдарда жарияланымдық белсенділігін ынталандыру туралы Ереже

 

12

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК ғылыми іс шараларын ұйымдастыру және өткізу Нұскаулығы

Ашу

 

 

 

Стандарттар
Cтуденттердің ар - намыс кодексі Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» түлегінің моделі  Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті " КЕАҚ қызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамалары Ашу
Положения
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің диссертациялық кеңесінің құрамы туралы бұйрық Ашу
Уақытша шығармашылық ұжым туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ  ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми-техникалық және инновациялық жобаларды жүзеге асыру мен ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ «Айдың үздік қызметкері» байқауын өткізу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ ғылыми-техникалық кеңесі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ институт директорлары мен кафедра меңгерішілерінің КРІ туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК қызметкерлеріне «Профессор-зерттеуші», «Оқытушы(доцент) зерттеуші» мәртебелерін беру ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ-ң бакалавриатта оқу ақысын төлеуге арналған ішкі гранттар мен  жеңілдіктердің түрлерін айқындау тәртібі туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» КЕАҚ іссапарлық және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Құрметті профессоры туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ білім беру қызметін жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі қоғамдық комиссия ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ Ғылыми кеңес туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ Жұмыс берушілер кеңесі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ кадрлық резерв туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ Қабылдау комиссиясы туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ тәртіптік комиссия туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ тұрғын үй комиссиясы туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ эдвайзер-тәлімгер туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің» КЕАҚ келісім комиссиясы туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
КЕАҚ білім туралы құжаттардың түрлері, оларды толтыру және есепке алу талаптары туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ құрылымдық бөлімшесі туралы Ережесі мен қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті базасында Қызылорда облысының мектеп бітіруші оқушылары арасында өткізілетін облыстық пәндік олимпиадалар мен байқауларды ұйымдастыру және өткізу туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің профессор-оқытушылар құрамының білім беру қызметіндегі рейтингісін анықтау ЕРЕЖЕСІ Ашу
Тәуекелдерді басқару туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Шетелдік мамандарды тарту және шақыру бойынша шығындарды өтеу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Докторлық, магистерлік диссертацияларды/жобаларды, монографиялар мен ғылыми мақалаларды және дипломдық жұмыстарды/жобаларды тексеру үшін Antiplagiat жүйесін қолдану туралы ЕРЕЖЕСІ Ашу
Магистерлік диссертацияларды/жобаларды және дипломдық жұмыстарды тексеру үшін Antiplagiat жүйесін қолдану туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Этикалық комиссия туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Басқарма  төрағасы- ректорының гранты аясында жас ғалымдардың ғылыми зерттеулері конкурсын өткізу туралы ЕРЕЖЕ Ашу
Университеттің білім беру бағдарламаларының жүзеге асырылу сапасын бағалау ережесі Ашу
Ережелер
«Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ қауымдастырылған профессоры және профессор лауазымдарына сайлау туралы ЕРЕЖЕ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ оқытушы-профессор құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне» КЕАҚ  жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің» Еңбек тәртібі ЕРЕЖЕСІ Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ  профессор-оқытушылар құрамы, ғылыми қызметкерлер және білім алушыларының халықаралық рецензияланатын басылымдарда жариялану белсенділігін ынталандыру ЕРЕЖЕСІ Ашу
Кәсіптік практиканы ұйымдастыру, өткізу және практика базасы ретінде ұйымды айқындау ЕРЕЖЕСІ  Ашу
Кәсіптік  практиканы  ұйымдастыру, өткізу  және  практика  базасы  ретінде ұйымды  айқындау  ЕРЕЖЕСІ Ашу
Инклюзивтік білім беру орталығының ЕРЕЖЕСІ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде студенттік ғылыми жұмыстардың республикалық конкурсының I кезеңін ұйымдастыру және өткізу ЕРЕЖЕІ Ашу
КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» оқытушы - профессор құрамын және ғылыми қызметкерлерін Атестаттау ЕРЕЖЕСІ Ашу
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті білім алушылардың шағымдарын қарау қағидалары  Ашу
Нұсқаулықтар
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Іс құжаттар жүргізу нұсқаулығы    Ашу
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК ғылыми іс шараларын ұйымдастыру және өткізу Нұскаулығы  
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің істер номенклатурасы Ашу
Келісімшарт
Коммерциялық емес акционерлік қоғам «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» Ұжымдық Келісімшарты    Ашу

Қолжетімді қызметтер

PLATONUS

platonus.kz

E-univer

e-univer.korkyt.edu.kz

Жедел желі

+ 7242 27-28-49

Erasmus

erasmus

Сабақ кестесі

толығырақ...

Ғылыми кітапхана

толығырақ...