8D011-Педагогика және; 8D013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау бағыттары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру жөніндегі біріккен диссертациялық кеңес
05.Қаз.2020

Докторанттар туралы мәлімет 

Диссертациялық кеңес құрамы

Диссертациялық кеңестің жылдық есебі 2019

Диссертациялық кеңестің жылдық есебі 2020

Диссертациалық кеңестің жартыжылдық есебі 2021

Байланыс:

Диссертациялық кеңестің төрағасыМайгельдиева Шарбан Мусабековна, педагогика ғылымдарының докторы, доцент,Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті «Педагогика және психология» кафедрасының профессоры міндетін атқарушы, sharban56@mail.ru, №6 оқу ғимараты

Ғалым хатшы –Жайлауова Манат Кенесовна, педагогика ғылымдарының кандидаты, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті «Педагогика және оқыту әдістемесі» кафедрасының доценті,mzhailauova@mail.ru, №6 оқу ғимараты