Корпоративтік құжаттар
15.Қаз.2020

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша 2021-2022 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшері

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ  Ішкі аудит стандарттары

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ  Аудит жүргізу Ережелері

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" Коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасын - Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін саулау тәртібі 

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ ұйымдастыру құрылымы 

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" Коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ ішкі нормативтік құжаттар жіктеуіші 

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ереже

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары

КеАҚ "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің" басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттары туралы ЕРЕЖЕ 

КеАҚ "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" басқармасы туралы ереже

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ-ң Ішкі аудит қызметі туралы ереже

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ Басқарманың сандық құрамы

«Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ 2021-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ-ң  активтерін иеліктен шығару Ережелері

"Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ-ң негізгі құралдарын есептен шығару Ережелері

КеАҚ "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің" Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет туралы Ереже

КеАҚ "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің" Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереже

КеАҚ "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің" Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет туралы Ереже

КеАҚ "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің" білім туралы құжаттардың түрлері, оларды толтыру және есепке алу талаптары туралы Ереже

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ оқытушы-профессор құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу Ережесі

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» іссапарлық және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы Ереже

Шетелдік мамандарды тарту және шақыру бойынша шығындарды өтеу тәртібі туралы Ереже

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ-ң бакалавриатта оқу ақысын төлеуге арналған ішкі гранттар мен  жеңілдіктердің түрлерін айқындау тәртібі туралы Ережесі

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне» жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау Ережесі

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» коммерциялық және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулық

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» корпоративтік этика кодексі

КЕАҚ «ҚОРҚЫТ АТА атындағы ҚЫЗЫЛОРДА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ» АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӚНІНДЕГІ ЕРЕЖЕСІ

2021-2022 оқу жылына арналған «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ құрылымы