"Сыр түлегі" газеті
03.Жел.2020

 

Құрылтайшысы: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

2 қыркүйек, 2020 жыл

28 мамыр, 2020 жыл

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің "Сыр түлегі" газеті 1992 жылдан бастап бір рет басылып шығады. Газетте университеттің жетістіктері мен жеңістері, сондай-ақ профессор-оқытушылар құрамының ғылыми материалдары, сұхбаттары мен очерктері жарияланады. Сондай-ақ газетте университеттің ғылыми, оқу, мәдени-бұқаралық іс-шараларында өз белсенділігімен ерекшеленген студенттер туралы ақпарат беріледі. Газет Журналистика мамандығының студенттеріне тәжірибе жинақтауға және журналистік шеберлігін қалыптастыруға жәрдемдеседі.

Газет компьютерде теріліп, "баспа" баспасында офсеттік әдіспен басылады.

 

Мекен-жай:
Әйтеке би көшесі 29А,
бас әкімшілік корпус, кабинет 329
Байланыс/факс: 87242 (262134)