Реквизиттер
08.Жел.2020

КеАҚ  "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті" ҚР БҒМ

Қызылорда қ., Әйтеке Би к., 29-А

Индекс 120014

РНН 331000037638

БИН: 960540000620

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК

HSBKKZKX

ИИК

KZ276017201000000125              

КБЕ 16