Нормативтік құжаттар
09.Там.2021

 

• Академиялық саясат

• Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің диссертациялық кеңесінің құрамы туралы бұйрық

• Тәуекелдерді басқару туралы ЕРЕЖЕ

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ сапаны ішкі қамтамасыз ету стандарттары

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ құрылымдық бөлімшесі туралы Ережесі мен қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу туралы Ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ институт директорлары мен кафедра меңгерішілерінің КРІ туралы Ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» КЕАҚ коммерциялық және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулық

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ оқытушы-профессор құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу Ережесі

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне» КЕАҚ  жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау Ережесі

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ-ң бакалавриатта оқу ақысын төлеуге арналған ішкі гранттар мен  жеңілдіктердің түрлерін айқындау тәртібі туралы Ережесі

• "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің" КЕАҚ білім туралы құжаттардың түрлері, оларды толтыру және есепке алу талаптары туралы Ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде» КЕАҚ іссапарлық және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы Ереже

• Шетелдік мамандарды тарту және шақыру бойынша шығындарды өтеу тәртібі туралы Ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Іс құжаттар жүргізу нұсқаулығы

• Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің істер номенклатурасы

• Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 2019-2021 жылдарға арналған интернационалдандыру стратегиясы

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ білім беру қызметін жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі қоғамдық комиссия Ережесі

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің» КЕАҚ келісім комиссиясы туралы Ережесі

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ кадрлық резерв туралы Ережесі

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ кадрлық саясаты

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ оқытушы-профессор құрамын және ғылыми қызметкерлерін Аттестаттау Ережесі 

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ тәртіптік комиссия туралы Ереже 

• Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситетінің профессор-оқытушылар құрамының білім беру қызметіндегі рейтингісін анықтау ережесі 

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ Жұмыс берушілер кеңесі туралы ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ эдвайзер-тәлімгер туралы ережесі

• Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті базасында Қызылорда облысының мектеп бітіруші оқушылары арасында өткізілетін облыстық пәндік олимпиадалар мен байқауларды ұйымдастыру және өткізу туралы ереже

• Коммерциялық емес акционерлік қоғам «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» Ұжымдық Келісімшарты

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ Қабылдау комиссиясы туралы ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ Ғылыми кеңес туралы Ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КЕАҚ қызметкерлеріне еңбекақы мен басқа да төлемдер төлеу туралы ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда унивеситеті» КеАҚ тұрғын үй комиссиясы туралы ереже

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ «Айдың үздік қызметкері» байқауын өткізу тәртібі туралы ереже

Инклюзивтік білім беру

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» түлегінің моделі

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК ғылыми іс шараларын ұйымдастыру және өткізу Нұскаулығы

• «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАК қызметкерлеріне «Профессор-зерттеуші», «Оқытушы(доцент) зерттеуші» мәртебелерін беру ережесі

 Еңбек тәртібінің ережелері Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

•  «Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ 2021-2025 жылдарға арналған даму Бағдарламасы

•  «Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ қауымдастырылған профессоры және профессор лауазымдарына сайлау туралы ЕРЕЖЕ

•  «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ  профессор-оқытушылар құрамы, ғылыми қызметкерлер және білім алушыларының халықаралық рецензияланатын басылымдарда жариялану белсенділігін ынталандыру

•  «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ ғылыми-техникалық кеңесі туралы ЕРЕЖЕ

•   «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» Құрметті профессоры туралы ЕРЕЖЕ

•   «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ  ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми-техникалық және инновациялық жобаларды жүзеге асыру мен ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы ереже