БасқармаТөрағасы-Ректордың көмекшісі
27.Қыр.2021

                                                                                                                              

 Базарханова Маржан Бекзатхановна

Лауазымдық міндеттері: Басқарма Төрағасы – ректордың қызметін қамтамасыз ету және қолдау бойынша жұмысты орындайды. Басқарма Төрағасы – ректордың атқарушы билік органдарының өкілдерімен және ұйымдардың басшыларымен өзара іс-қимылын, оның телефон арқылы сөйлесулерін қолдауды қамтамасыз етеді, оның өкілеттіктерін ескере отырып, әртүрлі кеңестерде, отырыстарда, конференцияларда және семинарларда басшының отырыстары мен өкілдіктерінің кестесін үйлестіреді, оны атқарушы билік органдарында және өзге де ұйымдарда өкілдік ету үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді. Ісқағаздарын жүргізеді, БасқармаТөрағасы – ректордың атына келіп түсетін хат-хабарларды қабылдайды, оны жүйелейд іжәне қабылданған шешімдердің орындалу нәтижелері туралы оған баяндайды. Университеттің құрылымдық бөлімшелеріне құжаттарды нақты орындаушыларға оларды жұмыста пайдалану немесе орындау және оларды іске асыру бойынша жауаппен ұсыныстар дайындау үшін береді, тапсырмалардың орындалу мерзімдеріне бақылауды жүзеге асырады. БасқармаТөрағасы – ректорға қажетті мәліметтерді университеттің құрылымдық бөлімшелерінен алады, оның тапсырмасы бойынша қызметкерлерді қабылдауға шақырады. Телефонограммаларды қабылдайды, хабарламаларды жазады жәнеоларды адресаттардың назарына жеткізеді. Басқарма төрағасыректор өткізетін отырыстар мен кеңестерді дайындау бойынша жұмысты жүзеге асырады. БасқармаТөрағасыректордың жұмыс күнінің кестесін жүргізеді. Басқарма төрағасыректор өткізетін отырыстарды, кеңестер мен іс-шараларды ұйымдастырады. Келушілерді қабылдауды ұйымдастырады, олардың ұсыныстары мен өтініштерін жедел қарауға жәрдемдеседі. Басқарма Төрағасы – ректордың іс-сапарына қажетті құжаттарды ресімдейді, Басқарма Төрағасы – ректордың іс-сапарын толық ресімдеуді қамтамасыз етеді. Басқарма Төрағасы – ректордың тапсырмалары мен шешімдерін орындау туралы есептерді дайындайды. Университет қызметкерлеріне Басқарма Төрағасы – ректордың ауызша тапсырмаларын жеткізеді.

 

 

Телефон/факс: 8(7242)26-17-16, 26-17-95
e-mail:  priemnayarektora@bk.ru