Жоғары оқу орнынан кейінгі бөлім
19.Там.2020

Бөлім басшысы – Сактаганова Наргуль Амановна, философия докторы (PhD)


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі (бұдан әрі – Бөлім) еліміздің білім мен ғылым саласы үшін, тұтастай алғанда экономикасына магистратура және докторантура арқылы ғылыми және педагогикалық кадрлар даярлайтын университеттің құрылымдық бөлімі болып табылады.
Бөлімнің негізгі міндеттері:
1. Жоғары білікті және жоғары интеллектуалды жаңа буын мамандар дайындау. 2. Әлемдік білім және ғылыми-ақпараттық жүйеге интеграциялануға бағытталған университет қызметіне қатысу.
3. Білім алушылардың таңдаған ғылыми-педагогикалық бағыттары бойынша теориялық және практикалық дайындықтарын тереңдету, әлемнің ғылыми бейнесін тұтастай қабылдауды қамтамасыз ететін ең маңызды және орнықты білімді докторанттар мен магистранттардың игеруіне жағдай жасау.
4. Білім алушылардың белсенді тіршілік әрекеті кезеңінде, олардың бойында өзін-өзі жетілдіру мен дамытуға, жаңа білімді шығармашылық тұрғыда дербес игеру қажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.
5. Қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге және қалыптастыруға, жоғары оқу орнында оқытушылық қызметті атқаруға, ғылыми және басқарушылық қызметті жүзеге асыруға, ішкі және сыртқы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары кәсіби мәдениетті мамандарды даярлау.
Негізгі қызметтері:
1. Докторантура және магистартура арқылы жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім жүйесінде білім беру қызметін жүргізу
2. Университетте жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу.
3. Докторанттардың және магистранттардың оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау. 4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім жүйесінің білім беру үдерісін жетілдіру мақсатында және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бойынша кафедралардың және басқа да құрылымдық бөлімдердің жұмыстарын үйлестіруге қатысу.
5. Докторанттар мен магистранттардың кәсіптік іс-тәжірибесін ұйымдастыруға, шетелдік тағылымдама және академиялық ұтқырлығын, сондай-ақ ОПҚ ғылыми алмасуын ұйымдастыруға қатысу және оларды әкімшілік реттеу.
Магистратура және докторантура оқытудың нормативті ұзақтығы:
1. Магистратура бойынша:
• Кәсіптік қызметтің ғылыми – зерттеу және педагогикалық түрлеріне бағдарланған ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша оқу мерзімі - 2 жыл;
• Кәсіптік қызметтің өндірістік және жобалық түрлеріне бағдарланған бейіндік бағыт бойынша – оқу мерзімі 1 жылдан кем емес.
2. Докторантура бойынша нормативті оқу мерзімі – 3 жылдан кем емес.
Университет халықаралық аккредитациясы бар шетелдік ЖОО белсенді әріптестік жұмыс жүргізуде. Білім алушылар Қазақстан мен шетелдік жетекші ЖОО ғылыми тағылымдамадан өтіп, белгіленген тәртіппен білім бағдарламаларын игереді.

Сақтағанова Наргүл Аманқызы – Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бөлім басшысы
Эл.почта: amanovna75@korkyt.kz , amanovna.75@mail.ru
Телефон: +7 707 753 61 24
Тасбергенова Гульмира Жадрасынқызы – магистр, бөлім әдіскері
Эл.почта: tasbergenova71@mail.ru
Телефон: +7 747 898 67 20
Қалыбаева Майра Максұтқызы – бөлім әдіскері
Эл.почта: mayra_maksut@mail.ru
Телефон: +7 705 187 52 90
Cерикбаева Гулбахыт Койбагаровна - бөлім әдіскері
Эл.почта: Gul1978gu@mail.ru
Телефон: +7 705 706 63 74
Мекен-жайы: 120014, Қызылорда қаласы, Айтеке би көшесі, 29 А, Бас оқу ғимараты, 415 кабинет


E-mail: magistratura_korkytata@mail.ru
Байланыс телефондары: +7(7242)26-15-57, 27-44-09, ішкі - 129