Экономика және жоспарлау бөлімі
19.Там.2020

Шыңғысбаев Асқар Шыңғысбайұлы

Ackar-22@mail.ru This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел: 87242 27 84 51

Экономика және жоспарлау бөлімі университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, яғни стратегиялық жоспарлауда экономикалық жоспарында белгіленген барлық ұйымдық-техникалық шаралар кешенін материалдық-техникалық жабдықтау бойынша, (басым бағыттарын анықтау және қаржы ресурстарын инвестициялаудың тиімді тәсілдерін) сондай-ақ университеттің тактикалық жоспарлау (ЖОО-ны қаржыларын кешенді жедел басқару), орындалатын жұмыстарға арналған шығындар сметасын бекіту қызметті, сондай-ақ жоспарлау және қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізеді.
Экономика және жоспарлау бөлімі университеттің стратегиялық даму және қаржы жөніндегі проректорға тікелей бағынады.


Экономика және жоспарлау бөлімінің міндеттері болып табылады:
- университеттің қаржы-шаруашылық қызметін ұтымды ұйымдастыру, материалдық-техникалық базасын дамыту іс-шараларын жүзеге асыру, анағұрлым экономикалық тиімділікке қол жеткізу мақсатында қаржылық резервтерді анықтап, пайдалануға бағытталған қаржылық қызметін сапалы және дер кезінде экономикалық жоспарлау жүргізу;
- университеттің даму жоспарын жасап, бекіту және орындау, жасалған жоспарлар мен есептерді кейіннен белгіленген мерзімде өкілетті органдарға ұсыну;
- ақпараттарды жинау, сараптамалық материалдарды зерттеу және жасау, солардың негізінде, оларға арналған есептеулер негізінде және өкілетті органмен бекітілген нормаларға сәйкес университеттің барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызмет түрлері бойынша преспективтік, жылдық, тоқсандық жоспарлар әзірленеді;
- университетпен көрсетілетін ақылы білім және басқа қызметтер бойынша экономикалық негізделген калькуляциялар жасау;
- университеттің стратегиялық даму бағыттарын түзу, жоспар көрсеткіштерін университеттің бөлімшелеріне дейін жеткізуді қамтамасыз ету;
- әр ағымды жылға орындалатын жеңіл жөндеу көлемін анықтау, жаңа құрылысты қаржыландыру;
- әрбір құрылымдық бөлімшені қаржыландыру жоспарын жасау, университеттің әрбір құрылымдық бөлімшесінің қаржы-шаруашылық қызметін бақылау және талдау;
- университеттің штаттық кестесін қалыптастыруға қатысу, еңбекке төлем жасау мен материалдық көтермелеу түрін анықтау;

Мамандықтар тізбесі