PhD докторантура
20.Там.2020

Докторантурадағы нормативті оқу мерзімі – 3 жылдан кем емес.


Университет халықаралық аккредитациясы бар шетелдік ЖОО белсенді әріптестік жұмыс жүргізуде. Білім алушылар Қазақстан мен шетелдік жетекші ЖОО ғылыми тағылымдамадан өтіп, белгіленген тәртіппен білім бағдарламаларын игереді.

2019-2020 оқу жылында Университет докторантура бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламаларының тізімі 

 

Докторантура

1

8D01101

Педагогика және психология /Педагогика и психология/

Pedagogy and psychology

 

 

жүктеу

 

2

8D01303

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі/

Педагогика и методика начального обучения/

Pedagogy and methods of primary education

 

жүктеу

 

3

8D01517

Биология /Биология/ Biology

жүктеу

4

8D01515

Химия /Химия/ Chemistry

жүктеу

5

8D01510

Математика педагогтерін даярлау/

Подготовка педагогов математики/ Preparing  Educators Maths

 

жүктеу

6

8D01511

Физика педагогтерін даярлау/ Подготовка педагогов физики/

 Preparing Phisics Educators

жүктеу

 

7

8D01721

Қазақ тілі мен әдебиеті/ Казахский язык и литература/

 Kazakh language and literature

 

жүктеу

8

8D04140

Экономика/ Экономика/ Economy

жүктеу

9

8D07365

Құрылыс/Строительство/ Building

жүктеу

10

8D07366

Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын

өндіру/

 Производство строительных материалов, изделий и

конструкций/

 Production of building materials, products and structures

 

 

жүктеу

 

 

11

8D08171

Агрономия/Агрономия/ Agronomy

жүктеу

12

8D08675

 

Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау/Мелиорация,

рекультивация и охрана земель/ Land reclamation, land

 reclamation and protection

 

жүктеу

 


 

 

 

 

 

Элективті пәндер каталогы

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі

Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Білім туралы Қазақстан Республикасының Заңы

Білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі

Академиялық күнтізбе