Университет ғалымдарының импакт-факторы нөлдік көрсеткіштен жоғары басылымдарда жариялаған мақалаларының тізімі
20.Там.2020

Scopus деректер қорында индекстелетін ғылыми журналдарда 2018 жылы жарияланған мақалалар:

Scopus деректер қорында индекстелетін ғылыми журналдарда 2019 жылы жарияланған мақалалар:

Scopus деректер қорында индекстелетін ғылыми журналдарда 2020 жылы жарияланған мақалалар:

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ профессор-оқытушылары құрамының SCOPUS деректер қорында индекстелетін басылымдарда 2019 жылы жарияланған ғылыми мақалаларының ТІЗІМІ

 

Web of Science деректер қорында индекстелетін ғылыми журналдарда 2018 жылы жарияланған мақалалар:

Web of Science деректер қорында индекстелетін ғылыми журналдарда 2019 жылы жарияланған мақалалар:

Web of Science деректер қорында индекстелетін ғылыми журналдарда 2020 жылы жарияланған мақалалар:

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ профессор-оқытушылары құрамының Web of Science деректер қорында индекстелетін басылымдарда 2019 жылы жарияланған ғылыми мақалаларының ТІЗІМІ