Меню ру

15.Дек.2020

         Спортивная секция по плаванию работает с 2016 года. Учебно-тренировочные занятия по  плаванию проводятся среди студентов 1-2 курсов.

14.Дек.2020

  Коркыт-ата в Кызылординском университете в 2005 году открыта секция бокса, преподаватель бокса Бекжанов Берикбай Утемуратовичь , мастер спорта Республики Казахстана.

10.Дек.2020

  

08.Дек.2020


 Комитет по делам молодежи - Марат Нәбиден Маратұлы

Тел: 8-747-904-20-20

E-MAIL: tarbie.320@mail.ru 

 

Краткая информацияМолодежная организация, которая реализует государственную молодежную политику в Университете. 
Он включает в себя все студенческие советы и молодежные организации. Организует мероприятия, направленные на реализацию государственной молодежной политики Республики Казахстан. Студенты обеспечивают социальную защиту и правовую защиту молодежи. Молодежное сознание университета способствует укреплению патриотизма, духовности и самопожертвования. Координирует деятельность клубов по самоорганизации и интересам, общественных организаций в университете. Он также готовит и предлагает участникам региональных, национальных и международных научных, культурных, интеллектуальных и спортивных соревнований и конкурсов студентов университетов.

  


 

 

 

Комитеты и советы

 

Молодежная организация


Молодежное крыло «Жас Отан» филиал  партии «Нур Отан»

Научное общество студентов «Зерде»

Педагогическая группа «Ұлағат Ұландары»

Альянс студентов Казахстана

 

Молодежное движение «Қорқыт шақырады» 

 Клуб девушек «Қыз Жібек»

«Ақиқат» клуб политических дебатов

«Жайдарман» клуб смешных изобретателей

 

Спортивный клуб «Сыр сымбаты»

TheFutureKingz(TFK) клуб современных танцоров

«Жауһазын» студенческий театр

«GOOD DEED» Добровольческий  клуб

«Enactus»

               

  

«Домбыра Думан»   организация традиционый музыки 

   «Саналы ұрпақ-жарқын      болашақ» фронт-клуб

«Сырлы қалам»

клуб современных

поэтов

 

 

 

 

 

03.Дек.2020

2 қыркүйек, 2020 жыл

28 мамыр, 2020 жыл

22 апрель, 2021 год

28 апрель, 2021 год

10 ноября, 2021 год

Газета «Сыр тулеги» Кызылординского университета имени Коркыт Ата издается с 1992 года.

Основная цель газеты - ознакомить сотрудников, преподавателей и студентов университета с научными, общественными, культурными новостями. Повышение творческих способностей, креативности студентов университета, склонных к письму.

Предоставить информацию об активистах, которые активно занимаются общественной работой, помимо отличного обучения, и студентах университетов, добившихся успеха в той или иной сфере.

Публикуется творчество студентов, которые совершенно владеющих утонченным пером в рубрике «Акжолтай жаңалык», «Рух», «Жалын», «Кафедра», «Алаштан қалған асыл сөз», «Тұғыр» и др.

Также есть рубрики «Біздің мақтанышымыз», «Мен таңдаған мамандық»

Газета печатается на компьютере и печатается офсетным способом в издательстве «Баспа».

29.Нояб.2020


 Набат Думан Сафуанұлы 

Тел: 8-707-918-51-99

E-MAIL: akulovai1964@mail.ru  

 

Краткая информацияМолодежная организация, которая реализует государственную молодежную политику в Университете.
Он включает в себя все студенческие советы и молодежные организации. Организует мероприятия, направленные на реализацию государственной молодежной политики Республики Казахстан. Студенты обеспечивают социальную защиту и правовую защиту молодежи. Молодежное сознание университета способствует укреплению патриотизма, духовности и самопожертвования. Координирует деятельность клубов по самоорганизации и интересам, общественных организаций в университете. Он также готовит и предлагает участникам региональных, национальных и международных научных, культурных, интеллектуальных и спортивных соревнований и конкурсов студентов университетов.

  

 

 

Комитеттер мен кеңестер

 

Жастар ұйымдары

«Жас Отан» жастар қанаты «Тұран» филиалы

"ЗЕРДЕ" студенттердің ғылыми қоғамы

«Ұлағат Ұландары» педагогикалық жасағы

«Жасыл ел» еңбек жасағы

Қазақстан Студенттері Альянсы

«ҚУ шақырады» жастар қозғалысы 

«Dream club»   интеллектуалды    клубы

«Қыз Жібек» қыздар клубы

«Ақиқат» саяси пікірсайыс клубы

«Жайдарман» көңілді тапқырлар   клубы

«Сыр сымбаты» спорт клубы

«Қыран» еріктілер жасағы

«Жауһазын» студенттер театры

«Туған жер» еріктілер клубы

Бизнес  инкубатор орталығы 

               

 

«Домбыра Думан»   дәстүрлі жыр-терме ұйымы 

   «Саналы ұрпақ-жарқын      болашақ» фронт-клубы

 

 

 

 

 

 

25.Нояб.2020

                   Заведующая столовой - Кожанова Мираш Сеидильдаевна.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.Осы қызметтік нұсқаулық университеттің сертификатталған сапа менеджменті жүйесі жағдайындағы Тамақтандыруды ұымдастыру бөлімі асхана меңгерушісінің қызметтік міндеттерін, оның құқықтары мен жауапкершілігін белгілейді.

1.2.Тамақтандыруды ұйымдастыру бөлімінің жұмысқа еңбек келісімшартын жасау және университет ректорының бұйрығын шығару арқылы қабылданады.

1.3.Асхана қызыметкерлері тікелей Шаруашылық жұмыстар жөніндегі департаментінің директорына бағынады.

1.4.Асхана қызыметкерлері болмаған кезде оның міндеттерін атқару бекітілген тәртіпте тағайындалған тұлғаға жүктеледі, ол тиісті құқықтар иеленіп, өзіне жүктелген міндеттердің тиісті түрде орындалуына жауапкершілік арқалайды.

1.5.Асхана қызыметкерлері өз жұмысында мыналарды басшылыққа алады:

- Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын;

- Университет Жарғысын; - университет басшылығының бұйрықтары мен өкімдерін;

- университеттің СМЖ құжаттарын;

- Шаруашылық жұмыстар жөніндегі департамент туралы Ережені;

- университеттің ішкі тәртіп ережелерін;

- Осы Нұсқаулықты.

1.6.Осы Қызметтік нұсқаулық асхана қызыметкерлеріне қойылатын талаптардың немесе міндеттердің өзгеруіне қарай шаруашылық жұмыстар жөніндегі департаментінің директорымен қайта қаралады, бірақ кем дегенде 3 жылда бір рет.

2. НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІ

Асхана қызыметкерлерінің міндетті:

2.1.Жартылай фабрикаттттар мен шикізаттарды асханаға жеткізуге;

2.2.Азық-түліктер салынған бөшке,жәшік, қаптарды ашуды шыны және темір қалбырларды олардағы тағамдардың сакталуын қамтамасыз ете отырып, ашуды;

2.3.Ыдыстардан өнімдерді шығаруға;

2.4.Шикізаттарды, жартылай фабрикаттарды, азық-түліктерді, ыдыс-аяқтарды, мүліктерді,ыдыстарды асхана ішінде тасымалдауды жүргізуге;

2.5.Қазандарды суға толтыруды. Дайын өнімдерді беруге жеткізуге;

2.6.Сыртқа шығару үшін ыдыстарды өнімдерді толтыруға, оны көлікке тиеуге;

2.7.Электр,газ қазандарын, плиталар, шкафтар, су қайнатқыштарды қосуға;

2.8.Тасу табақшаларына асхана құралдарын, нан, салқын тағамдар салынған тарелкаларды, сусын құйылған стакандарды қоюға, тарелкаларды, кастрюльдерді қақпақтармне жабуға;

2.9.Мердігер ұйымдармен бірлесіп, орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау жұмыстарын жүргізуге;

2.10.Өз қарамағындағы қызметкерлерді орнымен пайдалануды қамтамасыз етуге;

2.11.Есеп жүргізу және есептілік жасау жұмыстарын ұйымдастыруға.

2.12.Осы бөлім басшысының еңбек демалысында немесе басқа да жағдайлармен жұмыста болмағанда міндетін қоса атқаруға

3. ҚҰҚЫҚТАРЫ

Асхана қызыметкерлері құқылы:

3.1.Өзінің қызметіне қатысты университет басшылығының шешімдерінің жобаларымен танысуға;

3.2.Өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша жұмысты ұйымдастыруды жақсарту жөнінде басшылық қарауына ұсыныстар енгізуге.

3.3.Өз құзыреті шегінде тікелей басшысына университет бөлімшелерінің қызметіндегі, жекелеген қызметкерлердің өз қызметтік құқықтары мен міндеттерін орындау барысында анықталған барлық кемшіліктер туралы хабарлауға, оларды жою туралы ұсыныстар енгізуге.

3.4.Өзінің қызметтік міндеттерін орындауға ықпал етуді университет басшылығынан талап етуге.

3.5.Өзіне жүктелген міндеттерді шешу үшін университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің мамандарын тартуға (егер бұл құрылымдық бөлімшелер туралы ережемен көзделген болса, егер көзделмесе университет басшысының рұқсатымен

4.ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Асхана қызыметкерлері мыналарға жауапкершілік арқалайды:

4.1.Осы нұсқаулықта қаралған өзінің лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамалығында қаралған шекте.

4.2.Өз қызметін жүргізу барысында жасалған құқықбұзушылықтары үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңнамалықтарында қаралған шекте.

4.3.Материалдық залал келтіргені үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңнамалығы белгілеген шекте.

4.4.Университеттің ішкі тәртіп ережелерін сақтауға.

5 .БІЛІКТІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

5.1. Асхана қызыметкерлері білуі тиіс:

- Ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және басқа нормативтік құқықтық актілерін, экономика мен экономикалық қызметтің тиісті түрінің басым даму бағытын айқындайтын мемлекеттік билік және басқару органдарының шешімдерін;

-Тамақтандыру ұйымдарына қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық және басқа нормативтік құқықтық актілерін;

- өндірісті ұйымдастыруды және ұйымды басқаруды, оның бөлімшелерінің міндеттері мен атқаратын қызыметтерін;

- қоғамдық тамақтандыру ұйымының, келушілерге қызымет көрсетудің отандық және шетелдік тәжірибелерін;

- қоғамдық тамақтандыру жұмысының режимін, экономикасын;

- маркетинг негіздерін;

- еңбекақы төлеу және ынталандыруды ұйымдастыруды;

- есептеу техникасын, коммуникация және байланыс құралдарын пайдалану ережелерін;

- шаруашылық және қаржылық келісімшарттар жасау және орындау тәртібін;

- экономикалық қызметтің тиісті түріндегі ғылыми-техникалық жетістіктерді және ұйымның озық тәжірибелерін;

- өндіріс, еңбек пен басқаруды ұйымдастыру мен экономика негіздерін;

- Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңнамалық негіздерін;

- университеттің ішкі еңбек тәртібі ережелерін;

- университет құрылымын;

- департамент бастығының тапсырмалары мен нұсқауларын орындайды.

5.3.Кәсіби тәжірибесінің болуы:

Жоғары кәсіби білімі және мамандығы бойынша кем дегенде 3 жыл еңбек өтілі немесе орта кәсіптік білімі және мамандығы бойынша кем дегенде 5 жыл еңбек өтілі болуы.

24.Нояб.2020

  

 

    

   Умбетова Шолпан Мырзабековна          Начальник отдела координации научных исследований                                   

   Ученая степень:                                         Кандидат технических наук

   Контактный телефон:                              8(7242) 27-48-02

   Электронная почта:                                 korkyt.otdelnauki@mail.ru umbetova-37@mail.ru                                             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Манатова Назерке Шаңғытбайқызы    Главный методист отдела координации

                                                                          научных исследований 

   Ученая степень:                                        Магистр естественных наук                               

   Контактный телефон:                              8(7242) 27-48-02

   Электронная почта:                                  nazerkemonatova@mail.ru                                             

   

 

 

 

 

 

    

   Шалабаева Гулмира Ахметжановна     Методист отдела координации научных исследований       

   Контактный телефон:                              8(7242) 27-48-02

   Электронная почта:                                 gumi-talant@mail.ru                                             

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основными задачами Отдела являются:

 • •  Формирование конечной цели и обеспечение получения результатов работ в ссответствии со Стратегическим планом развития НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» на 2021-2025 годы;
 • •  Координация и организационное сопровождение научно-исследовательских работ университета;
 • •  Повышение публикационной активности ученых и ППС Университета в рейтинговых изданиях, индексируемых в базе данных WebofScience, Scopus;
 • •  Планирование и организация работы Диссертационных советов при университете.

ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основными функциями Отдела являются:

 • •  Составление тематического плана НИР университета;
 • •  Обеспечение участия ППС и обучающихся в конкурсах МОН РК, АО «Фонд науки», Фонда Первого Президента РК, и других конкурсах различного уровня по научным и (или) научно-техническим проектам;
 • •  Проверка качества документации, выдвигаемой для участия грантовых и научных конкурсах и контроль за их выполнением;
 • •  Административное сопровождение процесса внедрения результатов научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава в производство;
 • •  Информационное и методическое обеспечение работы научных подразделений, кафедр, Диссертационных советов при университете;
 • •  Организация и проведение на базе университета научно-технических мероприятий: научных конференций, круглых столов, on-line конференций совместно с ведущими ВУЗами РК, стран ближнего и дальнего зарубежья;
 • •  Организация и координация деятельности Совета молодых ученых и студенческого научного общества «Зерде».
 • •  Координация работы Научно-координационного совета университета;
 • •  координация организационной деятельности диссертационных советов;
 • •  Подготовка необходимых материалов к заседаниям Ученого Совета университета по вопросам, касающихся работы Отдела
 • •  Участие в подготовке проектов, направленных на коммерциализацию результатов НИР;
 • •  Информационное сопровождение ученых и ППС университета касательно деятельности международных баз полнотекстовых ресурсов, издательских компаний. Координация подготовки документации на международные научныеконкурсы;
 • •  Участие в формировании и рассмотрении тем исследований и научных руководителей магистрантов и докторантов;
20.Нояб.2020

Руководитель центра – Насипова Сабира Борбасовна

Центр повышения квалификации и дополнительного образования является структурным подразделением университета, целью которого является организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации в соответствии с государственными общеобязательными стандартами и правилами Республики Казахстан.

     В функцию центра входит:

• Организация  и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с государственными общеобязательными стандартами и нормативными документами Республики Казахстан;

• Повышение квалификации и профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета;

• Организация и проведение на договорной основе платных образовательных услуг предприятиям, организациям и учреждениям по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;

• Организация и проведение на платной основе курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров физическим лицам;

• Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на основе государственных заказов и закупок;

• Организация и проведение семинар-тренингов по повышению квалификации педагогических кадров общеобразовательных школ и образовательных учреждений Кызылординской области.

Перечень специальностей курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Контактная информация

1200014 город Кызылорда, Улица Жахаев 67 № 2 учебный корпус, № 201 кабинет.

Контактный телефон: 8 702 532 16 82

Эл.адрес: nsabira@mail.ru